E-bike accu info

batterij sparta ion

Door gebruik te maken van deze batterijen in combinatie met de hardware kan de batterij minimaal 500 keer volledig opgeladen worden (cycleren).Cycleren= telkens opladen en leeg rijden van het batterij pakket. Bij een gemiddelde van 40 km per cycle kan in totaal (40 x 500) = 20.000 km met een batterij pakket worden gereden.

automatische egalisatie van spanningsverschil

Door het cycleren ontstaat na verloop van tijd een spanningsverschil in de verschillende batterijcellen in het batterij pakket. De systeem intelligentie van de E-bike regelt zelf dat dit spanningsverschil weer geëgaliseerd wordt d.m.v. overladen. DAAROM IS HET BELANGRIJK DE FIETS AAN DE LADER TE ZETTEN ALS HIJ NIET GEBRUIKT WORD. Bij het overladen komt de overtollige energie in de vorm van warmte vrij, echter door de beveiliging middels twee temperatuursensoren op de batterij en een smeltweerstand is oververhitting uitgesloten. Het automatisch egaliseren verlengt zo de levensduur en de prestaties van het batterij pakket.

opladen

Het batterij pakket moet opgeladen worden met de laadadapter. Deze lader zorgt er alleen voor dat de spanning uit het stopcontact word omgezet naar de voor het laden vereiste spanning. Belangrijk hierbij is dat de lader een juiste constante stroom levert. De bedieningsdisplay geeft aan of er geladen wordt. De display geeft aan wanneer het batterij pakket is volgeladen.

Het advies is de fiets zo mogelijk na iedere rit met de lader te verbinden, zodat het batterijmanagement optimaal zijn werk kan doen.

functies batterij pakket:

a.     Aansturing en voeding bedieningsdisplay

b.     Voeding van de verlichting

c.      Aansluiting batterijlader

d.      Aansturing en voeding motor

 

Hoe om te gaan met de accu:

Om uw batterij in optimale conditie te houden, zijn er een aantal dingen waar je rekening mee dient te houden.

Het is verstandig om zuinig te zijn op de batterij. Als je dit niet bent, kan de levensduur behoorlijk verkort worden. Wij zeggen ook altijd dat een batterij “in beweging” moet blijven. Dus deze moet opgeladen worden, ontladen worden en weer opgeladen worden. Gebruik je de batterij niet, laad dan minimaal 1 keer per maand helemaal vol.

*  De meeste batterijen zijn te verwijderen uit de bagagedrager, deze kun je als het koud is dan ook beter binnen bewaren. Dit komt de levensduur en de actieradius ten goede, in de wintermaanden kan de batterij actieradius onder koude weersomstandigheden dan ook wel met 30-50% verminderen. Bewaar uw batterijen altijd op een koele en droge plek. Een batterij in de winter in een koude garage laten liggen zonder deze te gebruiken, is dus onverstandig.

* Alle batterijen hebben na aankoop minimaal 5 ladingen/ontladingen nodig om op capaciteit te komen. Het is dus belangrijk om na aankoop dit dan ook echt te doen, laadt de batterij dan ook helemaal vol. Daarna gaat u ermee fietsen en rijdt de batterij leeg (mag uiteraard over meerdere dagen) . Vervolgens laadt u de batterij weer helemaal vol. Dit proces moet dus minimaal 5 keer herhaald worden. Gebruikt u de batterijen in de herfst of winter niet, laad dan minimaal 1 keer per maand de batterij vol, zorg ervoor dat de batterij nooit diep ontlaad, is de batterij bijna leeg zorg er dan voor dat de batterij weer meteen wordt vol geladen, dit voorkomt diepontlading. In vele gevallen betekent diepontlading dan ook dat de batterij niet meer valt te repareren.

* De accu verliest gedurende zijn levensduur capaciteit. Afhankelijk van de omvang van de batterij wordt dit in meer of mindere mate versneld. Een accu verouderd vanaf de productiedatum (mits goed onderhouden) ongeveer 10% per jaar. Dit betekent dat van de oorspronkelijke capaciteit over blijft:

Na 1 jaar     :90%        Na 2 jaar     :80%         Na 3 jaar    :70%

Uitgangspunt is dat de temperatuur het zelfde blijft. Een vuistregel is dat bij gebruik van de accu bij een temperatuur van 0 graden nog maar 70% van de capaciteit levert als de zelfde accu bij 25 graden, De gemiddelde levensduur van een batterij bij correct gebruik is vier tot vijf jaar. Voor alle batterijen geldt overigens dat ze niet tegen extreme kou en hitte kunnen.

*Gebruik ook altijd de bijgeleverde oplader om schade te voorkomen.

 

REVISIE VAN UW FIETSACCU    

Het is mogelijk om een niet meer werkende accu te reviseren ( niet mogelijk bij ION accu).

Als de accu gereviseerd is dient U met het volgende rekening te houden.

1.  Algemene veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u de batterij in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product en bevat belangrijke informatie met betrekking tot het starten en het gebruiken van de accu en lader. Houd de mee geleverde gebruiksaanwijzing altijd bij de hand zodat u altijd informatie kunt opzoeken! Als u het apparaat aan derden geeft, verstrek dan ook de gebruiksaanwijzing.

2. Gebruiksdoeleinde

Vermijd zoveel mogelijk contact met vocht. Oneigenlijk gebruik van het apparaat kan tot beschadiging van het product of letsel leiden wegens bijv. kortsluiting , brand of elektrische schokken. Het gehele product mag niet gemodificeerd, aangepast of geopend worden. Deze veiligheidsinstructies moeten in alle gevolgen nauwkeurig worden opgevolgd! Garantieclaims in het geval van beschadigingen als gevolg van het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzingen zijn ongeldig. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, beschadigingen van eigendommen, persoonlijk letsel veroorzaakt dor het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften of onjuist gebruik van het apparaat.

3. Gebruik van de accu

Uw accupack is voorzien van nieuwe cellen en/of nieuwe elektronica. De capaciteit en het type van de accupack staat op de buitenzijde van uw accu vermeld. Uw oplader is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Bescherm het apparaat tegen vocht en natheid. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt.

Een veilige werking is niet langer mogelijk als:

-De lader zichtbare schade vertoont

-De lader niet langer werkt

-De lader tijdens transport te veel spanningsdruk heeft ontvangen

 

LET OP !!! De nieuwe cellen hebben andere eigenschappen dan uw vorige accupack. Dit kan als gevolg hebben dat de batterij indicator van uw fiets een “andere verhouding” aangeeft dan dat u gewend bent.

 

4. Opladen van de accu

Ten gunste van een lange levensduur van uw accupack, dient u deze altijd volledig te laden en ontladen. Indien de batterij voor langere tijd niet word gebruikt kunt deze het best één keer per 3 maanden opladen.

5. Opmerkingen m.b.t. verwijdering

Oude apparatuur, gemarkeerd met het “niet weggooien in de container” logo mogen niet in het huislijk afval worden gedeponeerd. u dient dit in te leveren bij bij een verzamelpunt voor oude apparatuur (raadpleeg de plaatselijke autoriteiten) of bij de dealer waar u de accu heeft aangeschaft. Hierdoor is een milieuvriendelijke afvalwerking gegarandeerd.

6. Onderhoud en garantie

Dit apparaat is zorgvuldig gecontroleerd op defecten. Mocht u echter toch klachten hebben, stuur of breng het apparaat samen met het aankoopbewijs naar ons op. Wij verstrekken een garantie van 1 jaar vanaf aankoopdatum. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van incorrecte hantering, onjuist gebruik of slijtage. Wij behouden het recht technische modificaties aan te brengen.

7. Technische gegevens

Zie buitenzijde batterij.


TerugDeel het met uw vrienden!


Contactgegevens

Routebeschrijving


Facebook


Openingstijden

Maandag:  Gesloten
Dinsdag:  09:00-12:00, 13:30-16.00
Woensdag:  09:00-12:00, 13:30-16.00
Donderdag:  09:00-12:00, 13:30-16.00
Vrijdag:  09:00-12:00, 13:30-16.00
Zaterdag:  09:00-16:00
Zondag:  Gesloten


Financiering